બંધ

કોણ કોણ છે

જિલ્લાની અગત્યની અધિકારીનીઓ ની વિગત.

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
collector_photo શ્રી અમિત પ્રકાશ યાદવ, આઈ.એ.એસ. કલેકટર , નવસારી collector-nav[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02637244999 02637281540 જીલ્લા સેવા સદન, ગ્રીડ રોડ, કાલીયાવાડી, નવસારી