બંધ

નોટિફીકેશન

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

નોટિફીકેશન
શીર્ષક તારીખ View / Download
જિમ-પાર્ટીપ્લોટ-મેરેજ_હllલ અને ગેમઝોન 20/03/2020 જુઓ (925 KB)
માસ્ક અને સેનિટાઇઝરનું જાહેરનામું 16/03/2020 જુઓ (1,022 KB)
સિનેમાગૃહો નું જાહેરનામું COVID-19 16/03/2020 જુઓ (1 MB)
શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું_જાહેરનામું COVID-19 16/03/2020 જુઓ (1 MB)
નવસારી જિલ્લામા તાલુકા અલગ કરેલનુ નોટિફિકેશન 09/09/2013 જુઓ (1 MB)