બંધ

નોટિફીકેશન

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

નોટિફીકેશન
શીર્ષક તારીખ View / Download
પથિક એપ્લીકેશન અંગેનું જાહેરનામું 07/04/2020 જુઓ (1 MB)
ભારે વાહનોના પ્રવેશ અંગેનું જાહેરનામું 07/04/2020 જુઓ (2 MB)
સરકારી કચેરીઓની આસપાસ ધરણાં કરવા પ્રતિબંધનું જાહેરનામું 04/04/2020 જુઓ (988 KB)
હથિયારબંધીનુ જાહેરનામું 04/04/2020 જુઓ (1 MB)
ભાડુઆતોએ આપવાની માહિતીનું જાહેરનામું 03/04/2020 જુઓ (2 MB)
સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા અંગેનું જાહેરનામું 03/04/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું – ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ ૨૦૦૫ અન્વયે 30/03/2020 જુઓ (5 MB)
સી.આર.પી.સી કલમ ૧૪૪ નું જાહેરનામું 28/03/2020 જુઓ (2 MB)
લોકડાઉન દરમ્યાન નવસારી જિલ્લાના લોકો માટે આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓની હોમ ડીલીવરી મેળવવા માટે વિક્રેતાઓની સંપર્ક યાદી 27/03/2020 જુઓ (6 MB)
કોરોના પત્ર નવસારી 16/03/2020 જુઓ (695 KB)