બંધ

મદદ

શું તમને આ પોર્ટલ ની સામગ્રી / પેજ સુધી પહોચવાનું / નેવીગેટ કરવું મુશ્કેલ લાગે છે ? આ વિભાગ આપને આ પોર્ટલ બ્રાઉઝ કરતા સમયે સુખદ અનુભવ કરવામાં મદદરુપ થવાનો પ્રયાસ કરશે.

એક્સેસીબીલીટી

અમો કટિબધ્ધ થઇ સુનિશ્ચત કરવા માગીએ છીએ કે કોઇપણ ઉપકરણો, ટેકનોલોજી અથવા ક્ષમતા માટે સાઇટ નો એકસેસ તમામ ઉપયોગકર્તા માટે ખુબજ સુલભ છે. તેનું નિર્માણ એવા ધ્યેય સાથે કરવામાં આવ્યુ છે કે તેના મુલાકાતીને સરળતાથી મહત્તમ ઉપયોગી નિવડે.
વેબસાઇટ પરની તમામ માહિતી વિકલાંગ વ્યક્તિઓ સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે તે માટે સર્વોત્તમ પ્રયાસ સુનિશ્ચત કરેલ છે. ઉદાહરણ તરીકે દષ્ટી દોષ ની ખામી ધરાવતા મદદરુપ ટેકનોલોજી જેવી કે સ્ક્રીન રીડર વડે આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ વેબસાઇટ વલ્ડ વાઇડ વેબ કોન્સોર્ટીયમ ( ડબલ્યુ 3 સી) ના સામગ્રી એક્સેસીબીલીટી દિશાનિર્દેશન (ડબલ્યુ સી એ જી) 2.0 પ્રમાણે બનાવેલી છે. .
જો તમોને એક્સેસીબીલીટી અંગે કોઇપણ સમસ્યા અથવા સુચન હોય તો ફીડબેક મોકલવા વિનંતી છે.

સ્ક્રીન રીડર એક્સેસ

અમારા દષ્ટી દોષ ની ખામી ધરાવતા વિઝીટર્સ માટે મદદરુપ ટેકનોલોજી, જેવી કે સ્ક્રીન રીડર ની મદદ વડે આ સાઇટનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે .

નીચેના ટેબલમાં વિવિધ સ્ક્રીન રીડર અંગેની યાદી ઉપલ્બ્ધ છે.:

સ્ક્રીન રીડર વેબસાઇટ વિના મુલ્ય / વ્યવસાયિક
સ્ક્રીન એક્સેસ બધા માટે( એસ એ એફ એ) https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/safa-developer વિના મુલ્ય
દ્રષ્ટીહીન ડેસ્ક્ટોપ એક્સેસ ( એન વી ડી એ) http://www.nvda-project.org વિના મુલ્ય
સીસ્ટમ એક્સેસ ટુ ગો http://www.satogo.com વિના મુલ્ય
થંડર http://www.webbie.org.uk/thunder વિના મુલ્ય
વેબ એનીવેર http://webinsight.cs.washington.edu/ વિના મુલ્ય
એચ એ એલ http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 વ્યવસાયિક
જોસ http://www.freedomscientific.com/Downloads/JAWS વ્યવસાયિક
સુપરનોવા http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 વ્યવસાયિક
વીન્ડો-આઇસ http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ વ્યવસાયિક

માહિતી જોવા માટેના વિવિધ ફાઇલ ફોરમેટ

આ વેબસાઇટ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી ને વિવિધ ફોર્મેટ માં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. જેવી કે, પોર્ટેબલ ડોક્યુમેંટ ફોર્મેટ, વર્ડ, એક્સેલ અને પાવરપોઇંટ. માહિતીને યોગ્ય રીતે જોવા માટે આપના બ્રાઉઝરને પ્લગ ઇન અથવા સોફ્ટવેર ની જરુર પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ફ્લેશ ફાઇલને જોવા માટે એડોબ ફ્લેશ સોફ્ટવેર જોઇએ. જો આપની સીસ્ટમમાં સોફ્ટવેર ઉપલબ્ધ ન હોયતો, ઇન્ટરનેટ પરથી વિના મુલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ટેબલમાં વિવિધ ફાઇલ ફોર્મેટ માં માહિતી જોવા જરુરી પ્લગ ઇન ની યાદી ઉપલબ્ધ છે.

વૈકલ્પિક દસ્તાવેજ ના પ્રકારો માટે ના પ્લગ ઇન

દસ્તાવેજ નો પ્રકાર પ્લગ ઇન માટે ડાઉનલોડ કરો
પોર્ટેબલ ડોક્યુમેંટ ફોર્મેટ (પી ડી એફ) ફાઇલ એડોબ અક્રોબેટ રીડર (બાહ્ય સાઇટ કે જે નવી વિંડોમાં ખુલે છે)